Οικονομικότερες Εναλλακτικές Λύσεις καθαρισμού.

Όταν ένας χρωστικός λεκές δεν δημιουργεί πρόβλημα υγείας, τότε είναι προτιμότερο κάθε χρόνο να παρέχουμε στα χαλιά Εξειδικευμένη Φροντίδα Συντήρησης, με Επαγγελματική Απορρύπανση, Αναζωογόνηση, Εξυγίανση και Απολύμανση.

Χάρις στις Εξειδικευμένες Μεθόδους – που εκσυγχρονίζονται συνεχώς – μπορούμε να προσφέρουμε τις Οικονομικότερες Εναλλακτικές Λύσεις, οι οποίες  θα συνδέουν την Εναρμόνιση των Δαπανών με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Εξασφαλίστε κέρδος : Μια προσπάθεια με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ένα υγιεινό τρόπο ζωής, με ένα κίνητρο για τους καταναλωτές που δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Αναλαμβάνοντας δράση, μέσα από το πρόγραμμα του Απορρυπαίνω Εξυγιαίνω Εξοικονομώ, δίνουμε Οικονομικές λύσεις για την Προαγωγή Καθαριότητας και Προάσπιση της Υγιεινής , με Ειδικά προγράμματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, για Εσωτερικούς Χώρους.

Τα κίνητρα που έχουμε εξασφαλίσει για τους καταναλωτές βοηθούν ώστε να μπορούν να προασπίσουν την Υγιεινή του εσωτερικού περιβάλλοντος, , διότι με τις Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού με Απορρύπανση , Αναζωογόνηση, (Green-Decontamination) συνδυάζονται με την Δωρεάν Bio-Εξυγίανση , μαζί με την Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση στα υπνοδωμάτια, αναβαθμίζοντας τα σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”. (Green and Clean Rooms).

 Έκπτωση έως και 100%

Επιπλέον έχουμε εξασφαλίσει, μέσα  από το πρόγραμμα  Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω – Εξοικονομώ, ως εναλλακτική λύση την έως και 100% έκπτωσηγια την Απορρύπανση, Αναζωογόνηση,  Εξυγίανση και Απολύμανση των χαλιών στο χώρο τους. * (εντός λεκανοπεδίου Αττικής)

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις αναβαθμισμένες απαιτήσεις των Παρεχόμενων υπηρεσιών με:

1) Δωρεάν Έλεγχος με Test προσδιορισμού για “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία” , σε στρώμα, σαλόνι, χαλί ή μοκέτα, ακόμα και αν το έχετε πλύνει ή νομίζετε ότι είναι καθαρό,  ώστε να δοθούν αποτελεσματικά αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις εξυγίανσης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους  κ.λ.π.

2) Δωρεάν Bio-καθαρισμό σε ένα παιδικό στρώμα,μετά από την απαιτούμενη ενημέρωση.

Σε όλα τα προγράμματα τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές, με βάση πάντα την εναρμόνιση των δαπανών με την διασφάλιση για παροχή ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Προσοχή: Ενεργή  συμβολή σε παρόμοιες παροχές μπορούν να έχουν όλοι , από τη συμμετοχή της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων,  συλλογών, σωματείων, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Επενδύουμε στην Δωρεάν Επιτόπια Συμβουλευτική Ενημέρωση των καταναλωτών, στο Τηλ. 2104829839, 6932245887 

Οικονομικότερες Εναλλακτικές Λύσεις καθαρισμού.

Όταν ένας χρωστικός λεκές δεν δημιουργεί πρόβλημα υγείας, τότε είναι προτιμότερο κάθε χρόνο να παρέχουμε στα χαλιά Εξειδικευμένη Φροντίδα Συντήρησης, με Επαγγελματική Απορρύπανση, Αναζωογόνηση, Εξυγίανση και Απολύμανση.

Χάρις στις Εξειδικευμένες Μεθόδους – που εκσυγχρονίζονται συνεχώς – μπορούμε να προσφέρουμε τις Οικονομικότερες Εναλλακτικές Λύσεις, οι οποίες  θα συνδέουν την Εναρμόνιση των Δαπανών με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Εξασφαλίστε κέρδος : Μια προσπάθεια με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ένα υγιεινό τρόπο ζωής, με ένα κίνητρο για τους καταναλωτές που δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Αναλαμβάνοντας δράση, μέσα από το πρόγραμμα του Απορρυπαίνω Εξυγιαίνω Εξοικονομώ, δίνουμε Οικονομικές λύσεις για την Προαγωγή Καθαριότητας και Προάσπιση της Υγιεινής , με Ειδικά προγράμματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, για Εσωτερικούς Χώρους.

Τα κίνητρα που έχουμε εξασφαλίσει για τους καταναλωτές βοηθούν ώστε να μπορούν να προασπίσουν την Υγιεινή του εσωτερικού περιβάλλοντος, , διότι με τις Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού με Απορρύπανση , Αναζωογόνηση, (Green-Decontamination) συνδυάζονται με την Δωρεάν Bio-Εξυγίανση , μαζί με την Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση στα υπνοδωμάτια, αναβαθμίζοντας τα σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”. (Green and Clean Rooms).

 Έκπτωση έως και 100%

Επιπλέον έχουμε εξασφαλίσει, μέσα  από το πρόγραμμα  Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω – Εξοικονομώ,  έως και 100% έκπτωση για την Απορρύπανση, Αναζωογόνηση,  Εξυγίανση και Απολύμανση των χαλιών στο χώρο σας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις αναβαθμισμένες απαιτήσεις των Παρεχόμενων υπηρεσιών με:

1) Δωρεάν Έλεγχος με Test προσδιορισμού για “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία” , σε στρώμα, σαλόνι, χαλί ή μοκέτα, ακόμα και αν το έχετε πλύνει ή νομίζετε ότι είναι καθαρό,  ώστε να δοθούν αποτελεσματικά αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις εξυγίανσης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους  κ.λ.π.

2) Δωρεάν Bio-καθαρισμό σε ένα παιδικό στρώμα,μετά από την απαιτούμενη ενημέρωση.

Σε όλα τα προγράμματα τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές, με βάση πάντα την εναρμόνιση των δαπανών με την διασφάλιση για παροχή ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Προσοχή: Ενεργή  συμβολή σε παρόμοιες παροχές μπορούν να έχουν όλοι , από τη συμμετοχή της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων,  συλλογών, σωματείων, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Επενδύουμε στην Δωρεάν Επιτόπια Συμβουλευτική Ενημέρωση των καταναλωτών, στο Τηλ. 2104829839, 6932245887 

Οικονομικότερες Εναλλακτικές Λύσεις καθαρισμού.

Όταν ένας χρωστικός λεκές δεν δημιουργεί πρόβλημα υγείας, τότε είναι προτιμότερο κάθε χρόνο να παρέχουμε στα χαλιά Εξειδικευμένη Φροντίδα Συντήρησης, με Επαγγελματική Απορρύπανση, Αναζωογόνηση, Εξυγίανση και Απολύμανση.

Χάρις στις Εξειδικευμένες Μεθόδους – που εκσυγχρονίζονται συνεχώς – μπορούμε να προσφέρουμε τις Οικονομικότερες Εναλλακτικές Λύσεις, οι οποίες  θα συνδέουν την Εναρμόνιση των Δαπανών με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Εξασφαλίστε κέρδος : Μια προσπάθεια με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ένα υγιεινό τρόπο ζωής, με ένα κίνητρο για τους καταναλωτές που δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Αναλαμβάνοντας δράση, μέσα από το πρόγραμμα του Απορρυπαίνω Εξυγιαίνω Εξοικονομώ, δίνουμε Οικονομικές λύσεις για την Προαγωγή Καθαριότητας και Προάσπιση της Υγιεινής , με Ειδικά προγράμματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, για Εσωτερικούς Χώρους.

Τα κίνητρα που έχουμε εξασφαλίσει για τους καταναλωτές βοηθούν ώστε να μπορούν να προασπίσουν την Υγιεινή του εσωτερικού περιβάλλοντος, , διότι με τις Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού με Απορρύπανση , Αναζωογόνηση, (Green-Decontamination) συνδυάζονται με την Δωρεάν Bio-Εξυγίανση , μαζί με την Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση στα υπνοδωμάτια, αναβαθμίζοντας τα σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”. (Green and Clean Rooms).

 Έκπτωση έως και 100%

Επιπλέον έχουμε εξασφαλίσει, μέσα  από το πρόγραμμα  Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω – Εξοικονομώ,  έως και 100% έκπτωση για την Απορρύπανση, Αναζωογόνηση,  Εξυγίανση και Απολύμανση των χαλιών στο χώρο σας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις αναβαθμισμένες απαιτήσεις των Παρεχόμενων υπηρεσιών με:

1) Δωρεάν Έλεγχος με Test προσδιορισμού για “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία” , σε στρώμα, σαλόνι, χαλί ή μοκέτα, ακόμα και αν το έχετε πλύνει ή νομίζετε ότι είναι καθαρό,  ώστε να δοθούν αποτελεσματικά αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις εξυγίανσης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους  κ.λ.π.

2) Δωρεάν Bio-καθαρισμό σε ένα παιδικό στρώμα,μετά από την απαιτούμενη ενημέρωση.

Σε όλα τα προγράμματα τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές, με βάση πάντα την εναρμόνιση των δαπανών με την διασφάλιση για παροχή ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Προσοχή: Ενεργή  συμβολή σε παρόμοιες παροχές μπορούν να έχουν όλοι , από τη συμμετοχή της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων,  συλλογών, σωματείων, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Επενδύουμε στην Δωρεάν Επιτόπια Συμβουλευτική Ενημέρωση των καταναλωτών, στο Τηλ. 2104829839, 6932245887 

 

Call

Send SMS
Add to Skype
You\’ll need Skype CreditFree via Skype