Καθαρισμός Χαλιών

Καθαρισμός Χαλιών Factory Solutions

Εναρμονισμένα Πρότυπα μίας Ισορροπημένης Καθαριότητας

Επενδύοντας στην Διαφορετικότητα δημιουργήσαμε Καινοτόμα προγράμματα σε επίπεδο υπηρεσιών, ( Factory Solutions) , στον τομέα των Επαγγελματικών Bio -Εφαρμογών Υγρού Καθαρισμού Χαλιών (wash & dry), εξασφαλίζοντας σας Εξειδικευμένες Διαχειριστικές Λύσεις , για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής.

Luxury Cleaning

Μέσα από το πρόγραμμα Luxury cleaning και τις  Εξειδικευμένες Μεθόδους Bio-καθαρισμού Χειροποίητων Χαλιών μπορεί να σας δώσει λύσεις για όλες τις ποιότητες χειροποίητων χαλιών.

Επιδιορθώσεις Χαλιών και Κιλιμιών

Σημαντικός παράγοντας για την συντήρηση και διατήρηση των χαλιών – κιλιμιών είναι και ο τομέας των επιδιορθώσεων.

Σχετικά Άρθρα

Είδη σκαθαριών που προσβάλλουν τα χαλιά (Coleoptero Οικογένεια Dermestidae)

Έντομα Υφασμάτων

Επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ οι νέοι εισβολείς στα σπίτια μας.